Arrest studiebeurs heeft slechts weinig gevolgen

De gevolgen voor Vlaanderen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de studiebeurzen zijn zeer beperkt. Dat deelde de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a), gisteren mee.