Advertentie
Advertentie

Arrest zet privatisering Beroepskrediet op nieuw spoor

(tijd) - Een arrest van het Arbitragehof zet de privatisering van het Beroepskrediet op een nieuw spoor. Het hof volgt de thesis dat de kredietverenigingen die uit de koepel van de NKBK willen stappen, hun eigen vermogen en reserves in het netwerk moeten laten. Dat betekent de facto dat de kredietverenigingen verplicht zijn om in het NKBK-systeem te blijven. Ze moeten nu onderhandelen over de privatisering van de NKBK, gesprekken die overigens al voor het arrest op gang gekomen waren. Aan Vlaamse zijde is er al een consensus over de privatisering van de NKBK, aan Waalse zijde zijn niet alle problemen opgelost.De privatisering van de NKBK is een lang verhaal. Eerst zou de ASLK-Holding (nu FPM) 50 procent van het kapitaal nemen in de centrale instelling, en de erkende kredietkassen evenveel. Maar dat ging niet door omdat de grote kredietverenigingen (Antwerpen, Brabant en Henegouwen) niet wilden ingaan op de opgelegde voorwaarden. Zij vreesden een dominantie van de ASLK in de NKBK. Daarom werd per 1 november 1992 een 'tijdelijke' constructie bedacht waarbij de kleinere erkende kredietverenigingen 26 procent van het kapitaal in handen kregen en FPM het saldo. Maar wettelijk konden de kredietverenigingen, die een eigen vermogen hebben en in feite aparte banken zijn, niet uit de koepel van de NKBK treden.