Arrogantie afgestraft

Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) is woensdag door de rechtbank van koophandel van Ieper failliet verklaard. Weinigen waren echt verbaasd dat het zo ver is gekomen. Het was al lang duidelijk dat algemeen directeur Philippe Bodson bij rechter Michel Handschoewerker niet in de bovenste lade lag. De rechter ergerde zich herhaaldelijk aan de houding van Bodson tijdens de zittingen in Ieper. Vooral het feit dat vragen over de reële kassituatie van het bedrijf niet met concrete cijfers werden beantwoord, lokte ergernis uit. Die ergernis was wederzijds. Woensdag zei Bodson in het VRT-programma Terzake dat de rechtbank van Ieper eigenlijk niet geschikt was voor een dossier als dat van LHSP. LHSP is een Amerikaans bedrijf met een hoofdzetel in België, zei Bodson. Hoe kon een rechter die enkel faillissementen van bakkers en beenhouwers heeft behandeld, zon complex dossier beheersen, vroeg hij zich af.Bodson pakte woensdagochtend, enkele uren voor de zitting van de rechtbank, triomfantelijk uit met de mededeling dat hij een nieuw overnamebod had gekregen op het leeuwendeel van de activiteiten van het bedrijf. De pers werd opgetrommeld om dat breed uit te smeren. Het personeel werd opgeroepen om massaal naar de rechtbank te trekken om de voorzitter van de rechtbank daarmee te beïnvloeden. Wat Bodson woensdag niet vertelde, was dat LHSP woensdagochtend voor de Amerikaanse faillissementsrechtbank van Delaware een vonnis had verkregen waarin wordt bevolen dat niemand, dus ook niet de Belgische curatoren, mag raken aan het herstelplan van Dictaphone zonder uitdrukkelijke toestemming van de Amerikaanse rechtbank. Dictaphone werd in het voorjaar van 2000 overgenomen door LHSP. In het Amerikaanse herstelplan van Dictaphone krijgen de bankiers van LHSP het vooruitzicht op een rijkelijke uittrede uit het dossier. Dat hebben Bodson en zijn management dus veilig gesteld alvorens de rechtbank van Ieper het faillissement over LHSP kon uitspreken. Het feit dat het management van LHSP het vonnis van de rechtbank van Delaware geheim hield, doet vragen rijzen. Toen hij op 16 januari zijn intrede deed als nieuwe topman van LHSP orakelde Bodson dat hij alles in het werk zou stellen om waarde over te houden voor de aandeelhouders. Al snel bleek dat hij enkel voor de schuldeisers zou fietsen, vooral dan voor de bankiers. Gedurende maanden werd bij LHSP een bijna absolute radiostilte gehouden en werden inmiddels torenhoge rekeningen betaald aan een leger van professionele raadgevers in de VS en in ons land. Het is de geheimzinnigheid en het feit dat gigantische bedragen werden betaald aan adviseurs, die voorzitter Handschoewerker wellicht hebben doen beslissen om de stekker uit te trekken. Bodson heeft op een punt gelijk. De voorzitter maakte in zijn vonnissen soms vreemde bokkensprongen. In september had hij geen bezwaar tegen de essentie van het herstelplan. Een maand later vond hij dat het plan in strijd was met de wet op het gerechtelijk akkoord. Bokkensprongen of niet, Vlaanderen is zijn spraaktechnologie kwijt. René DE WITTE Luc VAN AELST