Arrondissementele VU-voorzitters: partij moet in de regering blijven

(tijd) - De arrondissementele VU-voorzitters zijn van oordeel dat de Volksunie in de regering moet blijven en dat de derde faze moet worden uitgevoerd. De voorzitters doen ook een oproep tot alle Vlaams-nationalisten om de eensgezindheid te bewaren. Gesteld wordt dat persoonlijke vetes en ambities het belang van de partij niet mogen schaden. Ook na de bestuursverkiezingen en na de derde faze moet de partij blijven bestaan, aldus de voorzitters.