Artas neemt dekking tegen terrorisme op in reisverzekering

(tijd) - De reisverzekeraar Artas biedt een bijstandsverzekering aan waarin ook terroristische aanslagen zijn verzekerd. Artas is de eerste Belgische verzekeraar die met het initiatief op de proppen komt. Terrorisme is sinds 11 september voor de meeste verzekeraars taboe, omdat de herverzekeraars weigeren dergelijke grootschalige risicos opnieuw in te dekken of er een zeer dure premie voor vragen.