Artemis: resultaten 62% hoger

(tijd) - De in Brussel genoteerde Luxemburgse kunstbeleggingsgroep Artemis NV heeft het voorbije jaar (dat afsluit op 30 september) afgesloten met een resultaat dat 62% hoger ligt dan dat van vorig jaar. "De stijging is groter dan die van het aantal aandelen uitgegeven in 1989 in de verhouding 1 nieuw voor 2 oude aandelen. De niet-gecertificeerde gekonsolideerde nettowinst is 7,247 miljoen dollar. Artemis gaat aan de aandeelhouders een dividend van 4 dollar per aandeel voorstellen. Dat zou dan vanaf 4 februari 1991 uitbetaalbaar zijn. Het wel zeer gekomprimeerde bericht zegt nog dat de groep "in een goede toestand verkeert,.. om het hoofd te kunnen bieden aan een onzekere kunstmarkt'.