Advertentie
Advertentie

Arthur Andersen integreert personeelsadvies rond zes kenniscentra

BRUSSEL (tijd) - Het internationale accountantskantoor Arthur Andersen voegde zijn afdelingen 'international executive services' en 'human capital services' samen tot de nieuwe adviespraktijk 'global human capital services', die op coherente wijze zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van het personeelsbeleid benadert. De aanpak steunt op zes kenniscentra die ervoor zorgen dat alle aandacht gericht wordt op het bereiken van een maximale operationele efficiëntie en dito doeltreffendheid op de markt.Zowel op wereldvlak als op plaatselijk vlak wordt rond elk van deze zes kernvaardigheden een adviesgroep gevormd die als kenniscentrum verantwoordelijk is voor innovatie, dienstverlening en kwaliteit. De herschikking zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe standaardmethoden en benaderingen. Elk kenniscentrum krijgt een wereldwijde chef die opkomt voor de ontwikkeling en verspreiding van deze standaardmethoden en benaderingen.