Artikel 60bis of het Angelsaksisch model

(tijd) - De vennootsschapswetgeving is andermaal aan wijzigingen toe. Ook het beruchte artikel 60, dat belangenkonflikten regelt, werd volledig herschreven. In de Senaat werd het nieuwe artikel 60 én artikel 60bis goedgekeurd. Artikel 60 bis viseert vooral beursgenoteerde bedrijven, zeg maar holdings. En die zijn helemaal niet gelukkig met deze wetswijziging. De wetgever wil expliciet evolueren naar het Angelsaksisch model van 'corporate governance', en heeft daar niet iedereen - de holdings voorop - de mond van vol? Jan Huyghebaert, voorzitter van de financiële holding Almanij, nam eerder deze week het nieuwe artikel 60 zwaar onder vuur. Hij noemde het bewuste artikel een voorbeeld van 'wettelijke fiktie' dat in België opgang zou maken. Zijn vrees bestond erin dat Almanij in de toekomst alleen nog belangrijke beslissingen zou kunnen treffen op aanraden van drie onafhankelijke bestuurders, eventueel bijgestaan door een expert. Bovendien, en dat leek ook al een probleem, zou men in het jaarverslag melding moeten maken van de beslissingen die eventueel een belangenkonflikt inhouden en waar dus het nieuwe artikel 60bis werd ingeroepen. 'Zoiets creëert verdachtmakingen ook al is dat niet nodig', meende Huyghebaert. Huyghebaert is daarmee wel iemand die een uitgesproken mening heeft, de andere holdings houden zich koest. Maar de Kamer moet nog stemmen over het wetsontwerp, er is dus in extremis nog enige ruimte voor verdere diskrete lobbying, al heeft de bevoegde kamerkommissie wel reeds ingestemd met de nieuwe tekst.\rArtikel 60 regelt een moeilijk en delikaat probleem: het moet voorkomen dat een vennoootschap haar positie misbruikt ten opzichte van een andere vennootschap waarbij bepaalde belangen worden uitgebuit en andere belangen, meestal die van de minderheidsaandeelhouders, worden geschaad. Afgezien van rechtstreekse, persoonlijke belangen, ligt deze schemerzone volledig in het kamp van groepen. Daartussen kunnen immers activa doorgeschoven worden waardoor het belang van de vennootschap en de minderheidsaandeelhouder ernstig kunnen geschaad worden. En de wetgever wil dat met de nieuwe versie van artikel 60 bis voorkomen.