Artikel 9: exotisch vehikel in Japanse constitutie

(tijd) - Artikel 9 van de Japanse grondwet heeft een roerige geschiedenis. Het verwerpt in scherpe bewoordingen elke vorm van militair geweld. De Japanse grondwet is daarmee met afstand de meest pacifistische in de wereld en laat zelfs het handvest van de VN achter zich. Het Japanse volk wijst oorlog als een soeverein recht af en verwerpt het gebruik van geweld als middel om internationale geschillen op te lossen. (...) Het recht op het voeren van oorlog wordt niet erkend.