Arts als onmisbare spil in preventie

DE ARBEIDSGENEESKUNDE, intern of extern georganiseerd, vreest door nakende wetswijzigingen de voornaamste preventietaak in het bedrijfsleven aan zich te zien voorbijgaan. Arbeidsminister Miet Smet en het parlement staan voor de keuze of ze het technisch of het medisch aspect dominerend maken in de nieuwe welzijns- en preventiestructuren die zij uitdokteren.