Advertentie
Advertentie

Artsen en ziekenfondsen brekenhoofd over 1 miljard besparingen

(tijd) - Dokters en ziekenfondsen discussiëren over besparingen ten belope van 1 miljard frank in de sector geneeskundige verstrekkingen. Volgens voorlopige cijfers overschreed deze sector zijn budget in 2000 met 3,6 miljard frank, en er wordt uitgegaan van een overschrijding met 2,2 miljard in 2001. Correctiemaatregelen dringen zich op, maar artsen en ziekenfondsen kibbelen of die al dan niet onmiddellijk ingevoerd moeten worden.