Artsen herkennen depressie slecht als totaal ziektebeeld

STRAATSBURG (tijd) - Een vijfde van alle vrouwen in het Westen kennen in hun leven minstens eenmaal een depressie. Maar ook bij de mannen zou een op tien meestal door een werksituatie te maken hebben met een lichte tot zware vorm van depressie. De oorzaak ligt doorgaans in de sociale sfeer zoals gezin, werk, omgeving of door pijnlijke gebeurtenissen in de heel persoonlijke sfeer. Een mens kan die feiten normaal verwerken, zoals in een rouwproces, maar het kan escaleren tot een depressie, met redelijk uniforme kenmerken zoals gebrek aan interesse, levensvreugde en vitaliteit. Dit leidt ook tot fysiologische wijzigingen in het lichaam, waarbij het misloopt in de hersenen met de chemiehuishouding van de neuronen. Die toestand wordt als totaalbeeld nog te weinig onderkend door het medisch korps, zodat twee derden van de depressieven te lang onbehandeld rondlopen met alle nefaste gevolgen vandien.Dit stelt Siegfried Peretti, een nog jonge Franse psychiater uit Straatsburg, die weldra professor wordt aan de plaatselijke universiteit en momenteel baanbrekend veldwerk verricht naar depressie en schizofrenie. Wereldwijd zit het onderzoek naar psychische aandoeningen trouwens in een stroomversnelling. Vrijwel alle grote farmabedrijven proberen nu ook middelen te ontwikkelen die inspelen op die steeds breder wordende markt van neuro-psychische aandoeningen.