Advertentie
Advertentie

Artsen maken eind aan tarievenakkoord

(tijd/belga) - De top van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vraagt zijn leden om het akkoord met de ziekenfondsen op te zeggen, zodat ze de tarieven en erelonen vrij kunnen bepalen. Daarnaast start de organisatie met een juridisch offensief tegen de lineaire besparingen in de ziekteverzekering. De privé-ziekenhuizen dreigen er mee het verlies aan inkomsten te verhalen op de patiënt en op het personeel.De BVAS, ook het syndicaat-De Toeuf genoemd, had er al eerder mee gedreigd het tarievenakkoord op te zeggen. De oproep tot 'deconventioneren' is een reactie op de beslissing van de regering om de erelonen voor raadplegingen en huisbezoeken te blokkeren en de tarieven voor technische prestaties te verminderen met 3 procent. De artsenbond adviseerde zijn leden twee weken geleden deze maatregelen naast zich neer te leggen. Meer zelfs, de BVAS - en ook het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) van dokter Milan Roex - riep op tarieven ongewijzigd te laten en de erelonen op te trekken met 2 procent.