Advertentie
Advertentie

Artsen moeten te veel voorgeschreven laboratorium-onderzoeken deels zelf betalen

(tijd) - Artsen die te veel klinische biologie voorschrijven, kunnen daar in de toekomst financieel voor opdraaien. De regering heeft die 'financiële verantwoordelijkheid' ingeschreven in de programmawet. De uitwerking volgt later. De overheid probeert al enkele jaren de uitgaven voor de klinische biologie onder kontrole te krijgen. Ze gebruikt daarvoor de notie 'financiële verantwoordelijkheid': wie kwistig is, krijgt zelf de rekening geprezenteerd. Voor de ambulante klinische biologie verliep de responsabilizering van de artsen langs de labratoria. Die kregen geen terugbetaling van prestaties verricht voor artsen die te veel voorschreven. De labs stapten naar de rechtbank en kregen gelijk.