Advertentie
Advertentie

Artsen worden aangemoedigd tarieven altijd te respecteren

(tijd) - Het akkoord dat maandagnacht gesloten werd tussen artsen en ziekenfondsen, houdt een aantal verbeteringen voor het artsencorps in. De erelonen worden geïndexeerd, de huisbezoeken van huisartsen worden beter vergoed en een aantal specialisten kunnen rekenen op een herwaardering van hun intellectuele prestaties. Belangrijk is dat het akkoord artsen financieel aanmoedigt de tarieven volledig te respecteren.