Artsen Zonder Grenzen laakt medische uitsluiting asielzoekers

(tijd) - Artsen zonder Grenzen (AZG) kreeg vorig jaar meer dan 1.500 patiënten over de vloer die nergens anders terecht konden voor medische hulpverlening. Voor het grootste deel gaat het om asielzoekers of mensen waarvan de asielaanvraag is afgewezen. Volgens AZG wimpelen de overheidsinstellingen hun sociale verantwoordelijkheid systematisch af.De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt dat iedereen, zonder uitzondering, recht heeft op gezondheidszorg. Omdat het met dit mooie principe in de praktijk misloopt, startte Artsen Zonder Grenzen (AZG) in 1989 een project op in de hoop de situatie enigszins recht te trekken. Vorig jaar verzorgde de organisatie bijna 5.000 raadplegingen, voor meer dan 1.500 patiënten.