Artsendubben over euthanasie

(tijd) - De meerderheidspartijen in de federale regering zijn bereid te sleutelen aan de euthanasiewet. De kernvraag luidt of de wet ook moet en kan gelden voor minderjarigen en dementen en voor hulp bij zelfdoding. Over vijf andere beslissingen rond het levenseinde is echter nog nooit een maatschappelijk debat gevoerd. Veel dokters hebben onvoldoende kennis over hun mogelijke rol bij levensbeeindiging. De verwarring is bijgevolg groot, de artsen aarzelen en voelen zich onzeker. Wie euthanasie wil uitvoeren, vindt bovendien moeilijk de verplichte tweede arts voor advies. Dat zegt Wim Distelmans, de voorzitter van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.