Advertentie
Advertentie

Artsennijd

2001 was geen jaar van grootse sociale verwezenlijkingen maar veeleer een jaar van brokkenlijmerij. Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Sociale Zaken, en de artsen waren niet van het strijdtoneel weg te denken. De inzet van het dispuut waren de besparingen in de ziekteverzekering. Vakbonden en werkgevers waren dan weer ontgoocheld over het gebrek aan aandacht dat paars-groen hen schonk. De hooggespannen verwachtingen over de rondetafelconferentie over de sociale zekerheid werden niet ingelost.Evelyne HENS- 20 mei: sociale betoging- 26 juni: rondetafelconferentie sociale zekerheid- 11 september: start commissie-Perl over ziekteverzekering- 17 september: eerste zorgstaking artsen- 2 oktober: Vlaamse werkloosheid stijgt op jaarbasis