Artsensyndicaat schort algemene staking op

(tijd) - De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) blaast de aangekondigde algemene staking op 29, 30 en 31 oktober af. De artsen wensen dat de lopende onderhandelingen over de hervorming van de ziekteverzekering in een serene sfeer kunnen verlopen en noemen zich tevreden over het tussentijds rapport van de commissie-Perl.Deze commissie schuift een individuele verantwoordelijkheid van artsen en ziekenhuizen naar voor, maar komt eveneens tegemoet aan een aantal artseneisen. Zo zullen de omkaderingsnormen van ziekenhuizen herzien worden, zal er duidelijkheid komen in de relatie geneesheer-ziekenhuisdirectie en zal het wetsontwerp over de medische aansprakelijkheid snel aan het parlement voorgelegd worden. Ook zal niet enkel met boekhoudkundige maar met kwalitatieve parameters gewerkt worden om de individuele verantwoordelijkheid te beoordelen en zullen de terugbetalingssystemen herwerkt worden in functie van goede medische praktijken. De BVAS stelt dat deze vooruitgang onmogelijk zou zijn geweest zonder de twee zorgstakingen die ze de afgelopen maand organiseerde. Een nieuwe staking noemt ze vandaag niet opportuun.Wel waarschuwt de BVAS dat hardere acties zullen volgen als de beloftes niet gerespecteerd worden. Ook blijft het artsensyndicaat ongerust over de impact van de budgetoverschrijding van dit jaar. De artsen vrezen lineaire besparingsmaatregelen in 2002. De BVAS is ontevreden over het regeringsinitiatief om de indexering van de medische honoraria met zes maanden te verlaten. Daarom behoudt het syndicaat zijn aanbeveling aan alle artsen om het tariefakkoord artsen-ziekenfondsen voor 2002 op te zeggen. EvH