Asbeststort in Zeebrugse haven

(belga) - De Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (het Brugse havenbestuur) heeft gisteren het Gentse scheepssloperijbedrijf Van Heygen Recycling, het Vlaamse Gewest en de stad Brugge voor de rechtbank van Brugge in kort geding gedaagd na de ontdekking van een asbeststort in de haven van Zeebrugge. Het scheepsslopersbedrijf Van Heygen is de verantwoordelijke huurder. De stad Brugge wordt gedagvaard als eigenaar van de gronden en het Vlaamse gewest als administratie bevoegd voor de milieuwetgeving.