ASG en de markt van de arbeidsongevallen

De gemeenschappelijke kas voor arbeidsongevallen ASG boekte in 1987 een omzet van 580 miljoen frank tegen 594 miljoen frank in 1986. Het rechtstreeks premieincasso bedroeg 283 miljoen fr. tegen 281 miljoen fr. het jaar daarvoor. De financiële opbrengsten daalden licht van 202 naar 199 miljoen fr. De winst van het boekjaar, na toekenning van een ristorno ten belope van 9,8 miljoen frank, steeg van 13 naar 16 miljoen frank.