ASGB niet a priori tegen budgetten in gezondheidszorg

(belga) - Het Algemeen Syndikaat van Geneeskundigen van België (ASGB) kant zich niet a priori tegen het gebruik van budgetsystemen in de gezondheidszorg. De aanwending van dergelijk systeem moet echter wel aan een reeks voorwaarden voldoen. Essentieel daarbij is dat de gebruikers van de middelen, nl. de artsen, op een fundamentele wijze moeten betrokken worden bij de bepaling en de verdeling van het budget, aldus een mededeling van het ASGB.