Advertentie
Advertentie

Asielaanvragers: correctie

In de tabel bij het artikel Vluchten kan nog wel (of niet?) op de voorpagina van de Zaterdag-Tijd van 5 februari, is een fout geslopen: de cijfers over de asielaanvragen in verhouding tot de totale bevolking, waren niet in procent (zoals de tabel vermeldde), maar in promille. Dat gaf uiteraard een overdreven beeld van het percentage vluchtelingen in Europa. We geven daarom hier de juiste cijfers (in procent).