Advertentie
Advertentie

Asielwetgeving komt opnieuw in beweging

(tijd) - Er blijven binnen de meerderheid, en dan vooral bij de CVP, stemmen opgaan voor een verdere hervorming van de asielwetgeving. De Senaat bespreekt voorstellen voor een behoedzame uitbreiding van de humanitaire gronden die kunnen ingeroepen worden om illegalen die hier al geruime tijd verblijven te regulariseren. Tegelijk heeft de CVP in de Kamer een wetsvoorstel ingediend voor een drastische versnelling en een feitelijke verstrenging van de erkenningsprocedure voor nieuwe asielzoekers.Die wetsvoorstellen illustreren de pijnlijke dilemma's waarmee het asieldebat de regeringspartijen confronteert. Maandag hadden zowel CVP-voorzitter Van Peel als SP-voorzitter Erdman nog eens benadrukt dat een algemene regularisatie van illegalen die hier reeds vijf jaar verblijven uitgesloten is. Een dag eerder had minister van Binnenlandse Zaken Vanden Bossche (SP) gezegd niets te zien in een nieuw parlementair debat, amper enkele weken nadat het parlement de asielnota van de regering goedgekeurd had.