Asko boekt forse winststijging

De Westduitse warenhuisketen, ASKO, zag haar nettowinst in het afgelopen boekjaar fors stijgen van 28,14 miljoen DM tot 140,25 miljoen. Dit laatste cijfer is voor 86,3 miljoen opwaarts beïnvloed door het uitzonderlijk resultaat. Als men het bedrijfsresultaat en het financieel resultaat neemt, bedroeg de nettowinst in 1987 ongeveer 85 miljoen, aldus voorzitter Wagner van Asko. Diezelfde Wagner voorziet voor 1988 een verdere winstverbetering tot 120 miljoen mark.