ASLK-Bank biedt 11.365 frank per NMKN-aandeel

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen keurde het prospectus voor de overname van de beursgenoteerde NMKN-aandelen door de ASLK-Bank goed. De ASLK-Bank diende, in het kader van de overnamewetgeving, een bod uit te brengen op de ter beurze genoteerde aandelen van de NMKN. De ASLK-Bank biedt uiteindelijk 11.365 frank. Daarmee krijgen de minderheidsaandeelhouders evenveel als de Staat. Op 8 september verkocht de Staat zijn participatie van 50 procent in de NMKN voor 11.315 frank plus rente. Die rente - berekend op het tarief voor schatkistcertificaten op één maand - loopt van 14 september (datum van effectieve overdracht) tot de Europese Commissie haar goedkeuring hecht aan de overname. De goedkeuring wordt eind oktober verwacht.