ASLK-Bank financiert omstreden Waalse bussen

(tijd) - Maandag wordt op de hoofdzetel van de ASLK-Bank het financieringskontrakt getekend waardoor het Waals gewest 278 autobussen van Renault kan kopen. De levering van deze bussen worden fel gekontesteerd door de Vlaamse konstrukteur Van Hool. Op zich een gewone kredietfinanciering, ware het niet dat de hele operatie in het grootste geheim wordt afgehandeld. De 28 personen die zullen deelnemen aan de ondertekening van het financieringskontrakt worden in een interne ASLK-nota tot de grootste stilzwijgendheid aangemaand. Het verstrekken van kredieten behoort tot de belangrijkste taken van een kredietinstelling. In dat opzicht is er dan ook niets vreemd aan het feit dat de ASLK-Bank het kontrakt voor de Renault-bussen financiert. Wel is het natuurlijk zo dat het kontrakt fel bestreden wordt door de Vlaamse buskonstrukteur Van Hool. Maar uiteindelijk is dat een zaak van de opdrachtgever, niet van de financier van het projekt.