Advertentie
Advertentie

ASLK-Bank zoekt een nieuwe bedding

(belga/tijd) - De ASLK groep, die wordt gecontroleerd door het Belgisch-Nederlandse Fortis, heeft een nettowinst geboekt van 11,588 miljard frank, een stijging met 17,7 procent. 'Wij hebben onze doelstellingen en zelfs onze verwachtingen overtroffen', aldus voorzitter Valère Croes van de raad van bestuur van de ASLK Bank. 'Enig nieuws over de toenadering tussen Fortis en de Generale Bank viel er niet te rapen. 'Het is als een rivier die haar bedding zoekt', aldus Croes. Het voorbije jaar was druk voor de groep. Er was de fusie door opslorping van het Krediet aan de Nijverheid en de filialisering van de ASLK Verzekeringen. De participatie van Fortis in de ASLK-Bank is gestegen van 49,9 procent naar 74,9 procent. En het is blijkbaar niet geheel uitgesloten dat de resterende 25,1 procent in overheidshanden eveneens zullen worden verkocht. Gedelegeerd bestuurder Paul van Rompuy van de Federale Participatiemaatschapij (FPM) verwees naar de druk vanwege de buurlanden op België inzake het verder terugdringen van de staatsschuld. FPM beheert nog 25,1 procent van de ASLK-Bank. Die participatie wordt momenteel geraamd op 50 miljard frank.