ASLK-effekt stuwt kwartaalwinst Fortis 29% hoger

BRUSSEL (tijd) - De kwartaalwinst van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern Fortis is tijdens het eerste kwartaal met 29% gestegen. De groei is in belangrijke mate te danken aan het ASLK-effekt, maar ook de goede gang van zaken bij zowat alle andere Fortis-ondernemingen speelde mee. De verkoop van zijn deelneming in Assubel leverde Fortis een meerwaarde op van 2,5 miljard, maar dat bedrag zit nog niet verwerkt in de kwartaalcijfers.'De toekomst van Fortis ziet er bijzonder rooskleurig uit', verklaarde voorzitter Maurice Lippens gisteren tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Groep, die 50% van Fortis kontroleert. 'Veel andere verzekeraars hebben te lijden van de recessie en voorspellen voor 1994 maar licht hogere winstcijfers. Wat onze groep betreft kan ik erg duidelijk zijn. Onze winst zal beduidend hoger zijn dan in 1993', aldus Lippens. Opmerkelijk is dat de forse winstgroei plaatsvindt in een klimaat van zware ekonomische recessie en grote overnames. In de voorbije drie jaar nam Fortis de Amerikaanse groep Mutual Benefit Life over, werd een deelneming van 50% gekocht in de Catalaanse verzekeringsholding Caifor, kwam er een joint venture met de bank La Caixa en vorig jaar volgde de kroon op het werk met de overname van de ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen. Eind 1992 vertegenwoordigde het verzekeringsbedrijf binnen Fortis twee derde van het balanstotaal tegen een derde voor het bankbedrijf. Eind '93 is die verhouding omgekeerd. Het ASLK-effekt dat in 1993 reeds te zien was in de balans, zal pas in 1994 voor het eerst te merken zijn in de resultatenrekening. De pas gepubliceerde kwartaalcijfers geven een voorproefje. De nettowinst steeg met 29% tot 4,4 miljard fr. Het verzekeringsbedrijf leverde 19% meer winst op, maar de grote uitblinker was het bankbedrijf. VSB in Nederland en ASLK in België leverden tijdens de eerste drie maanden van '94 een winst op van 2,2 miljard fr. 'De turnaround die wij in de komende drie jaar bij ASLK willen realizeren is zeer ambitieus', voorspelde Lippens, 'maar het resultaat zal mogen gezien worden. Eind 1996 willen wij voor ASLK een return op geïnvesteerd vermogen halen van 12%'.