Advertentie
Advertentie

ASLK en Argenta verlagen rente

(tijd) - De ASLK heeft de basisrente voor investerings-, kas- en discontokredieten verlaagd. De nieuwe basisrente voor investeringskredieten bedraagt 8,40 procent (-0,50 procentpunt), voor kaskredieten 12 procent (-0,75 punt) en voor discontokredieten 11 procent (-0,75 punt). Argenta verlaagt de rente voor al zijn kasbons met 0,25 punt tot 7 procent.