ASLK-Holding verstevigt prominente plaats in sektor

(tijd) - Met een gekonsolideerd balanstotaal van 2.152 miljard frank per einde 1991 is de ASLK op één na de grootste financiële instelling van dit land. Enkel de Generale Bank is gekonsolideerd nog een stukje groter. Maar het nieuwe konglomeraat heeft een zwak punt: een slappe rendabiliteit van 727 miljoen frank. Door de opname van de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK) en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (NILK), groeide de ASLK-Holding uit tot de nummer twee inzake balanstotaal. De kerncijfers zijn samengesteld op basis van de gepubliceerde gegevens in de respektievelijke jaarverslagen. De Kredietbank komt met een balanstotaal van 2.140 miljard net achter ASLK, terwijl BBL en Gemeentekrediet nipt onder de 2.000 miljard frank blijven.