ASLK komt met Can.$-obligaties

De ASLK plaatst een Eurolening van 75 miljoen Can. dollar met een looptijd van 2 jaar en een rente van 12,125%. De uitgifteprijs werd vastgesteld op 101,65, zodat het rendement iets lager uitvalt dan de nominale rente. De betaaldatum is 11 april en de lening loopt, zonder mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, tot 11 april 1991. Merrill Lynch leidt de uitgifte, naast de ASLK zelf en de Kredietbank. De obligaties bestaan in coupures van 1.000 en 10.000 Can. dollars.