Advertentie
Advertentie

ASLK tegen wil en dank in Pandreitje-projekt verwikkeld

(tijd) - Tegen wil en dank is de ASLK in de huid gekropen van de failliete vastgoedvennootschap Imsay om te pogen het omstreden hotel- en kongresprojekt op het Brugse Pandreitje toch nog rond te krijgen. Vele waarnemers betwijfelen of de openbare verkoop van de activa, waarop de bank bewarend beslag heeft laten leggen, iets zal opleveren, vermits reeds een gelijkaardig projekt wordt uitgevoerd op het Ter Poelterrein in Brugge. Lukt de verkoop niet, dan rest de bank geen andere keuze dan te proberen het projekt zelf te krijgen, of 240 miljoen frank aan vorderingen af te schrijven.