ASLK vraagt opnieuw renteverhoging spaarboekje

(tijd) - De ASLK heeft opnieuw een aanvraag ingediend om het rentetarief op de spaarboekjes te verhogen. De instelling zegt dat te doen "gelet op de evolutie van de rentetarieven en vooral ook om de afvloei van het gewone sparen naar hoofdzakelijk buitenlandse beleggingsvormen tegen te gaan'. In haar persmedeling noemt de ASLK geen konkrete cijfers over een mogelijk verhoging, maar vorige keer werd 0,25 procentpunt gevraagd voor de basisrente en een gelijkschakeling van de "getrouwheidspremie'.