ASLK wil een correcte clubkaart

BRUSSEL (tijd) - De ASLK-Bank denkt nog steeds aan een 'clubkaart' waarbij de klanten van alle banken van de Fortis-groep gebruik kunnen maken van de verschillende netwerken. Deze Privilege-kaart raakte in de zoektocht naar een werkbaar model gekneld tussen de vrije dienstverlening die kredietinstellingen mogen uitoefenen in de Europese Unie en de Belgische bepalingen rond het bijzonder mechanisme. 'We zijn een correcte bank en zoeken een correcte oplossing, de idee dat een kaart onze klanten naar Luxemburg moet begeleiden is illegaal en onmiddellijk afgeschoten', zegt Karel de Boeck, lid van het directiecomité van de ASLK-Bank.Sinds maart 1995 wordt er op de ASLK nagedacht over én de invoering van een soort clubkaart voor de Fortis-groep maar ook, onafhankelijk daarvan, over het spanningsveld tussen de Europese richtlijn over vrije dienstverlening en de Belgische bepalingen rond de bijzondere mechanismen. Volgens Karel de Boeck is het zaak voor de ASLK bank om zich enerzijds volledig correct te gedragen, maar anderzijds ook een oplossing zoeken voor de uitwerking van een kaart. Daarbij moet het produkt eenvoudig en aantrekkelijk blijven, want anders kan het commercieel niet aanslaan.