Assemblage Japanse weegschalen en schrijfmachines bestraft door EG

Om te voorkomen dat de anti-dumpingrechten die de Europese Gemeenschap in het verleden op Japanse produkten hief, omzeild worden door de assemblage van die produkten in de Gemeenschap, heeft de Europese kommissie gisteren voor het eerst voorgesteld dat ook op die in de Gemeenschap geassembleerde produkten anti-dumpingrechten geheven worden. Ze doet dat op basis van de recente aanpassing van de Europese anti-dumpingwetgeving die precies tot doel heeft dergelijke omzeilingen van de anti-dumpingrechten via de assemblage te voorkomen of te bestraffen. De eerste voorstellen van de kommissie in die zin slaan op de assemblage van Japanse elektronische schrijfmachines en Japanse elektronische weegschalen in de EG.