Advertentie
Advertentie

Assertief zijn

Tijdens deze trainingsdag leert u praktische ideeën inzake de assertiviteit die u nodig hebt om situaties op de meest optimale manier te hanteren. Door te leren hoe u situaties beter in kan schatten, hoe u een verzoek kan afwijzen of kritiek kan geven zonder dat dat onbeleefd of ongepast overkomt, leert u de vaardigheden om met lastige situaties om te gaan. Essentieel is dat u leert hoe u de noodzakelijke dosis zelfvertrouwen kan opbouwen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 24 april van 9.30 u. tot 17 u.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Hoe haal ik sneller resultaten als startende verkoperEen jungle instappen zonder kompas, proviand en wapens? Weinig kans op overleven Toch zien we vaak dat bedrijven verwachten van startende verkopers dat ze op die manier slagen. Verkopers zijn een ras apart maar hebben evengoed nood aan richting. Deze verkoopsessie wil startende verkopers sneller tot inzichten en rendement laten komen.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 Berchem.Wanneer: 24 april van 9 u. tot 12.30 u.Prijs: 239 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Update vennootschapsbelastingIn dit seminarie wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de wijzigingen die zich tijdens het voorbije jaar hebben voorgedaan in de vennootschapsbelasting. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de wijzigingen in de wetgeving als met ontwikkelingen in rechtspraak, rechtsleer en administratieve standpunten.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 25 april van 9.30 u. tot 17 u. Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Luchtvracht anders bekekenDe context van het luchtvervoer is sedert de gebeurtenissen van 11 september 2001 grondig verstoord. In dit seminarie komen op een overzichtelijke manier de mogelijkheden van integratie van luchtvrachtlogistiek in de logistieke keten aan bod en dit zowel voor grote bedrijven als voor KMOs. Een praktische demonstratie van het gebruik van het Brucargo Community System zal dit op overtuigende wijze aantonen. Ook de juridische implicaties van het gebruik van nieuwe technologieën inzake luchtvracht komen aan bod. In een panelgesprek zullen vertegenwoordigers van beroepsfederaties en gebruikers getuigen van hun praktische ervaringen met de materie.Wanneer: dinsdagvoormiddag 7 meiWaar: KHK Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 GeelPrijs: 100 euro, 75 euro voor oud-studentenInlichtingen: Mirella Kenis, tel. 014/56.23.10, fax 014/58.48.59, hwbk@khk.be, www.khk.be/7mei.Maak ondernemers van uw werknemersIn dit seminarie krijgt u antwoord op volgende vragen. Hoe krijgt u medewerkers die het werk zelf zien, die met een goed doorgepraat doel vrij zelfstandig verder werken? Hoe zorgt u ervoor dat ze zullen leren uit de wijze waarop een vorige oplossing is uitgewerkt? Hoe kunnen ze op basis van eigen scherpe observaties voorstellen doen ter verbetering? Hoe zorgt u ervoor dat ze eerst een boek of hulpfunctie raadplegen vooraleer ze aan uw deur komen kloppen voor de meest voor de hand liggende oplossingen? Hoe krijgt u ze zover dat ze al nagedacht hebben over een mogelijke oplossing als ze een probleem komen melden? Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 BerchemWanneer: 7 mei van 9.30 u. tot 17 u.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie,tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Arbeidsovereenkomst: kritische analyse van 12 clausulesVele ondernemingen gebruiken al jaar en dag dezelfde arbeidsovereenkomsten, waarbij er niet altijd stilgestaan wordt bij de geldigheid of de afdwingbaarheid van een aantal clausules in die bewuste overeenkomsten.De bedoeling van deze namiddag is dan ook om een aantal in de praktijk frequent ingelaste clausules grondig te bestuderen en in de eerste plaats na te gaan aan welke voorwaarden deze moeten voldoen om rechtsgeldig te zijn. Aansluitend daarbij dient uiteraard ook de vraag gesteld te worden waar de grenzen liggen van de maximale beschermingsmogelijkheden die een werkgever in dergelijke arbeidsovereenkomst kan inbouwen.Wanneer: woensdagnamiddag Waar: 29 mei in het Holiday Inn Gent Expo HotelPrijs: 199 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.beProjectmanagementIn de cursus wordt eerst een algemeen kader geschetst, zodat de deelnemers inzien hoe het projectmanagement zal worden gestructureerd. In de daaropvolgende modules worden de belangrijkste projectmanagementactiviteiten besproken. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de manier waarop die in de praktijk worden gebracht. De oefeningen, die ongeveer de helft van de cursustijd uitmaken, werden zo opgesteld dat ze de vertaling naar de praktijk duidelijk illustreren.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 BerchemWanneer: 15 en 17 mei van 9.30 u. tot 17 u.Prijs: 875 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Tijdskrediet uitgeklaardSins 1 januari is het ruim vijftien jaar oude stelsel van loopbaanonderbreking aangevuld met dat van het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.De nieuwe maatschappelijke noden, de beleidsverklaring van de regering en de recentste EU-top in Barcelona (De leeftijd waarop gestopt wordt met werken, moet tegen 2010 geleidelijk met vijf jaar verhoogd worden) maken dat België inzake loopbaanvermindering op een scharnierpunt is gekomen.De uiteenzetting, met Koen Feremans als gastdocent, wordt afgesloten met een vragenronde.Waar: KHLeuven, Departement Economisch Hoger OnderwijsHertogstraat 178, 3001 HeverleeWanneer: woensdag 22 mei van 19.30 u. tot 22 u.Prijs: 50 euro (inclusief documentatie en deelnameattest)Inlichtingen: KHLeuven - Departement ECHO, tel. 016/39.93.93, fax 016/40.42.83, hilde.van.gossum@echo.khleuven.beElektronische factureringIets meer dan een jaar geleden werd een voorstel tot richtlijn inzake het harmoniseren, moderniseren en vereenvoudigen van de factuur ingediend door de Europese Commissie. Deze ontwerprichtlijn was grotendeels gebaseerd op de studie die werd verricht door PricewaterhouseCoopers op vraag van de Commissie.Op de raad van de EU-ministers van Financiën (Ecofin) van 14 december jongstleden werd de richtlijn unaniem goedgekeurd. De inhoud werd in vergelijking met het voorstel op bepaalde vlakken grondig gewijzigd. Het is nu aan de lidstaten om een aangepaste BTW-wetgeving inzake facturering te implementeren tegen uiterlijk 1 januari 2004. Elke onderneming is uiteraard beter voorbereid tegen dat tijdstip, aangezien de nieuwe bepalingen ook veranderingen in boekhoud- en ERP-systemen (software voor de integratie van bedrijfsprocessen) vereisen. Tevens is het meer dan nuttig om nu al inzicht te hebben in de wijzigingen die door deze richtlijn in het Belgische BTW-wetboek aangebracht moeten worden.Wanneer: 23 meiWaar: Kasteel Van Brasschaet, AntwerpenPrijs: 199 euro (excl. 21 procent BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Financiële managementsrapportenTijdens de eerste sessie van deze tweedaagse opleiding vertrekt u, samen met de lesgroep, vanuit de meest objectieve informatiebron waarover u beschikt: de jaarrekening en beschikbare gegevens uit de algemene boekhouding. Tijdens de tweede sessie maakt u kennis met de extra mogelijkheden van (vrije) boordtabellen, waarin ook de vergelijking tussen budget en realiteit tot in de details wordt ontleed. U sluit af met een inzicht in de meest actuele en geïntegreerde vorm van managementsrapportering: de balanced scorecard.Wanneer: 18 en 25 april, van 9 tot 17.30 uurWaar: Novotel Antwerpen Noord, Prijs: 1.000 euro (excl. 21 procent BTW)Inlichtingen: Kluwer Opleidingen, tel. 015/45.34.30, info@klu.be, www.klu.beBasisconcepten boekhoudingen jaarrekeningDe boekhouding en de jaarrekening zijn het kloppende hart van het financiële management. Iedereen die vooruit wil in het ondernemingsleven moet met kennis van zaken hierover kunnen meepraten. Tijdens deze opleiding, met een beperkt aantal deelnemers, krijgt u met cases, oefeningen en voorbeelden de materie snel onder de knie. Wat u hier leert, rendeert voor de rest van uw carrière.Wanneer: 14, 21 en 28 mei, van 9 tot 17.30 uurWaar: De Montil AffligemPrijs: 1.190 euro (excl. 21 procent BTW)Inlichtingen: Kluwer Opleidingen, tel. 015/45.34.30, info@klu.be, www.klu.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.