Asset inflation is groter gevaar dan crash

Het kan maar moeilijk aan het toeval toegeschreven worden dat er langs alle kanten tegelijk zowel op ondernemingen geboden wordt als de ene beursintroductie na de andere op het getouw wordt gezet. Onwillekeurig doet het terugdenken aan de tweede helft van de jaren tachtig toen de overnamekoorts eveneens grote hoogten bereikte. Toch zijn er onderliggend meer verschillen dan uit de meer zichtbare gelijkenispunten zou kunnen worden afgeleid. Sommige initiatieven in Europa houden zonder meer rechtstreeks verband met de nakende eenheidsmunt en de meer gestroomlijnde financiële markten die er uit zullen voortvloeien. Anderzijds is de motor achter de hele trend nu vooral de beschikbaarheid van aanzienlijke reële financiële middelen, gecombineerd met