Associatie met Oost-Europa wordt voorbereid door EG

(tijd) - Buiten de klassieke handels- en samenwerkingsakkoorden met Oosteuropese landen en de bilaterale of multilaterale hulp aan die landen, is er plaats voor een verdergaande toenadering tussen de Europese Gemeenschap en hervormingsgezinde Oosteuropese landen. Die kan de vorm van associatie-akkoorden aannemen. Die zullen aan ieder Oosteuropees land aangepast worden, maar zullen geenszins als een toegangskaartje tot de Gemeenschap kunnen beschouwd worden. Met het oog op die associaties publiceerde de EG-kommissie gisteren een eerste blauwdruk.