Advertentie
Advertentie

Assubel Leven veroordeeld wegens misleidende reclame

BRUSSEL (belga/tijd) - De rechtbank van koophandel van Brussel onder voorzitterschap van Anne Spiritus heeft Assubel Leven veroordeeld wegens misleidende publiciteit. De zaak was aangespannen door Alpha-Ius, een belangenorganisatie van levensverzekerden die stellen dat zij benadeeld werden door de levensverzekeraar, en door Albert Mahieu, een van de bezielers van de acties tegen Assubel Leven. De zaak is een uitloper van het dossier Assubel dat voor de Brusselse correctionele rechtbank (49ste kamer) wordt behandeld. Zoals bekend gaat het in deze zaak over een reddingsoperatie in de jaren 80 waarbij Assubel Leven tussenbeide kwam ten gunste van Assubel Schade en Ongevallen. Een aantal verzekerden stelt hierbij schade te hebben geleden. Bovendien werd de ernst van de toestand toegedekt.