Advertentie
Advertentie

Assubel-proces met een 200-tal burgerlijke partijen

(tijd) - Voor de correctionele rechtbank van Brussel start vandaag het Assubel-proces. Zes oud-beheerders of -directeurs en een revisor-commissaris moeten zich verantwoorden voor onregelmatigheden gepleegd in de jaren 70 en 80. Bijna 200 personen hebben zich burgerlijke partij gesteld. Gelet op de omvang van het dossier zullen vele - misschien wel tientallen - zittingen nodig zijn om de zaak te behandelen. De rechtszaak is het gevolg van een zwaar dispuut tussen de verzekeringsmaatschappij Assubel en Philippe Troquet, de interne auditer van Assubel die in februari 1986 een rapport opstelde over onregelmatigheden gepleegd op het niveau van de maatschappijen Assubel Leven en Assubel Ongevallen & Schade. Troquet stelde transfers vast tussen beide maatschappijen en wijst op de onregelmatigheid en de consequenties daarvan. Een maand later wordt hij om zwaarwichtige redenen aan de deur gezet. Troquet stapte naar de arbeidsrechtbank. Om zijn gelijk kracht bij te zetten stapte hij in september 1987 naar het parket van Brussel en diende een klacht in met burgerlijkepartijstelling. Daarop zou onderzoeksrechter Jean-Paul van Espen worden gevat. Het resultaat van het onderzoek was een 48.000 bladzijden dik dossier.