Advertentie
Advertentie

Atea sluit kontrakten in Sovjetunie en Tsjechoslovakije

(tijd) - Het Belgische telekommunikatiebedrijf Atea stelde zijn eerste telefooncentrales in de SU en Tsjechoslovakije in dienst. Met die kontrakten is een bedrag van 120 miljoen fr. gemoeid. Voor Atea vormen ze de springplank tot nieuwe orders uit Oostbloklanden.