Atoomparaplu moet wijken voor persoonlijke bestaanszekerheid

BRUSSEL (tijd) - Iedere mens wordt geboren met bepaalde potentiële kwaliteiten, zo luidt het uitgangspunt van het jaarrapport van het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). Elk ontwikkelingsbeleid moet daarom mensen de kans bieden hun talenten te ontplooien en de mogelijkheden hiertoe dienen zowel voor de huidige als de toekomstige generaties te worden gemaximalizeerd. Een dergelijk beleid kan echter pas suksesvol zijn wanneer mensen zich veilig voelen. De UNDP belicht in het gisteren voorgestelde Human Development Report 1994 deze menselijke basisbehoefte en stelt een nieuw veiligheidskoncept voor. Niet de beveiliging van de natie maar wel van de mens in zijn dagelijks bestaan staat erin centraal. Wereldvrede kan slechts bereikt worden wanneer mensen zich in hun dagelijkse bestaan veilig weten, aldus het UNDP. Het koncept 'veiligheid' werd tot nog toe veel te eng geïnterpreteerd en te veel beschouwd als de bescherming van het eigen grondgebied tegen externe agressie of als een bescherming tegen de dreiging van een nucleaire holocaust. Veiligheid werd meer in verband gebracht met staten dan met mensen.