Audit vernietigend voor werking Staatsveiligheid

(tijd) - De eerste resultaten van de audit van het bureau Advies Bureau-Conseil (ABC) zijn vernietigend voor de werking van de Staatsveiligheid. Dat schrijft La Libre Belgique. De doorlichting van de Staatsveiligheid is door de begeleidingscommissie van het Vast Comité voor Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité-I) aan het Comité I toevertrouwd nadat gebleken was dat de Staatsveiligheid haar taken niet aankon. Het Comité-I nam ABC in de arm om de audit uit te voeren.ABC heeft het personeel van de Staatsveiligheid ondervraagd en liefst 350 personen van de 469 hebben hun vragenformulier ingevuld teruggestuurd. Uit de eerste analyse van deze formulieren blijkt dat de verhouding tussen de directie en het personeel volledig scheefgegroeid is. Het personeel is niet te spreken over de interne organisatie en de directie. Namen noemt de audit niet, maar de begeleidingscommissie heeft Godelieve Timmermans, administrateur-generaal van de dienst, vorige week om uitleg gevraagd. Timmermans verwijst naar het manifeste gebrek aan manschappen om de mank lopende werking van de Staatsveiligheid te verklaren. Een personeelsgebrek dat de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), al meermaals onderkend heeft. De minister probeert zijn collega van Begroting, Johan vande Lanotte (sp.a), te overtuigen voor de Staatsveiligheid de aanwervingsstop op te heffen.In een reactie zegt PS-senator Anne-Marie Lizin, die lid is van de begeleidingscommissie, dat niet alle pijlen op Godelieve Timmermans gericht mogen worden. Ook de politieke autoriteiten dragen volgens Lizin verantwoordelijkheid. Bij het Comité-I wordt benadrukt dat snel gehandeld moet worden om te voorkomen dat de situatie nog erger wordt.