Aussedat in onderhandeling met Torras

De Franse papierfabrikant Aussedat-Rey voert momenteel besprekingen met de Spaanse groep Torras Hostench, waarin de Kuwait Investment Office een belang van 45% heeft, over de oprichting van een mogelijk gezamenlijk industrieel projekt. Aussedat verklaarde dat de voorwaarden van zulk een overeenkomst nog moeten goedgekeurd worden door zowel de Franse als de Spaanse regering vermits de overeenkomst een verandering in het kapitaal van beide groepen veronderstelt. In augustus zocht direkteur Mathieu Calemard van Aussedat naar een vennoot die 1 miljard Fr.fr. zou investeren in de Franse onderneming. Aussedat-Rey boekte in 1987 een nettowinst van 131 miljoen Fr.fr. op een omzet van 4,5 miljard.