Australië en Canada zijn de rijkste landen van deze planeet

WASHINGTON (reuter/tijd) - Sommige landen zijn minder rijk dan ze tot nu toe dachten. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank waarin een nieuwe methode wordt gebruikt om de rijkdom van een land vast te stellen. De 5 rijkste landen zijn Australië, Canada, Luxemburg, Zwitserland en Japan. De VS noteren op een twaalfde plaats, Duitsland op een vijftiende, België op een achttiende, Nederland op een negentiende en Italië op een twintigste plaats.In plaats van alleen rekening te houden met het inkomen per hoofd van de bevolking, betrekt de Wereldbank in haar berekening ook economische, sociale en ecologische factoren. Zo houdt de Wereldbank rekening met de aanwezigheid en de waarde van natuurlijke en menselijke hulpbronnen (onder meer grondstoffen, land, bossen, water en de menselijke produktiecapaciteit) en van de waarde van de investeringen in machines, fabrieken, wegen, havens en spoorwegen. Verder spelen de kwaliteit van het milieu, het onderwijs en de voeding een rol in de berekening van de plaats die een land bekleedt in de rangschikking van de rijkste landen.