Advertentie
Advertentie

Australië en VS kennen goede vooruitzichten op korte termijn

(tijd) - De noodzaak tot aanpassing van de budgetten aan een nieuwe realiteit is een belangrijke faktor geweest die de recessies in de Engelssprekende landen, Japan en de Skandinavische landen heeft uitgediept en verlengd. Zowel de huishoudens als het bedrijfsleven gingen hun schulden terugdringen door de bestedingen te drukken, terwijl banken de kredietverlening dikwijls bemoeilijkten. Dalende vastgoedprijzen hebben deze tendens versterkt omdat de privé-rijkdom werd aangetast, terwijl problemen van insolvabiliteit overal de kop opstaken. In de jongste OESO-studie werd een stand van zaken opgemaakt. De problemen die als gevolg van een opgedreven financiële druk optraden sinds het eind van de jaren tachtig, hebben nog steeds een belangrijke invloed op de ekonomische toestand in tal van OESO-landen. Zij hebben in hoofdzaak te maken met een onkomfortabel hoge schuldendruk en dito intrestverplichtingen.