Australisch muntbeleid moet verkrapt worden

(tijd/reuter)- De Australische minister van financiën Ralph Willis verklaarde in een radio-interview dat het monetaire beleid verkrapt moet worden bij een verdere verbetering van de Australische ekonomie. Volgens Willis is een verkrapping nodig om de doelstelling van een begrotingstekort van 1 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP) in 1996/97 te kunnen realizeren. Voor het lopend begrotingsjaar 1993/94 is een tekort van 3,8 procent voorzien.