Australische rente kan niet naar omlaag

CANBERRA (reuter) - Er komt op korte termijn geen daling van de Australische rentetarieven. Dit hebben de Australische premier Bob Hawke en zijn financieminister Paul Keating gisteren los van elkaar verklaard. Beiden zijn het erover eens dat het huidige ekonomische klimaat geen ruimte laat voor een rentedaling. Ook een forum van ekonomen is dezelfde mening toegedaan. Zij zijn het echter oneens over de wenselijkheid van loonsverhogingen en belastingverminderingen. Ekonomen van de Westpac Banking Corp stellen in een analyse dat de ekonomische indicatoren wijzen op de verdere noodzaak van een strak monetair beleid. Zij wijzen erop dat het verbruik dermate hoog ligt dat het meer dan opweegt tegen de huidige verstrakking in het budgettair beleid. De bedrijfsinvesteringen liggen op een rekordpeil, terwijl ook de autoverkopen op een hoog peil drijven. De grootte van de vraag wordt daarnaast duidelijk geïllustreerd door de aanhoudende verslechtering van de handelsbalans en de versnellende inflatie. Voor de ekonomen is het duidelijk dat de Australische ekonomie het huidige groeiritme niet langer aankan.