Autoconstructeur Volkswagen zit verveeld met historische studie over eigen nazi-verleden

BONN/FRANKFURT (reuter/tijd) - Volkswagen riskeert in verlegenheid gebracht te worden door een pas gepubliceerd boek dat de dubieuze rol van de onderneming tijdens het naziregime belicht. De Duitse autoconstructeur heeft zijn concurrenten er al voor gewaarschuwd geen misbruik te maken van de onthullingen uit het boek. Volkswagen is sinds geruime tijd verwikkeld in een juridische uitputtingsslag met het Amerikaanse General Motors. De vrees bestaat dat General Motors het boek zal aangrijpen om Volkswagen in een kwaad daglicht te stellen.Het is geen geheim dat Volkswagen opgericht werd door de nationaalsocialisten en dat Adolf Hitler in zekere zin gezien mag worden als de geestelijke vader van het bedrijf. Uit het boek, dat 1.055 bladzijden dik is, blijkt dat de Volkswagen-fabrieken tijdens de oorlogsjaren 16.000 mensen tewerkstelden, onder wie een groot aantal krijgsgevangenen, mensen uit concentratiekampen en dwangarbeiders uit door de nazi's bezette landen. Vele dwangarbeiders lieten in Wolfsburg hun leven.